Nyheder

Her kan du læse seneste nyt om WizeFloor. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev.


30/08/11

2.7.15

Så er der ny version af Vidensbrønd softwaren. Denne version indeholder en række fejlrettelser og forbedringer til de eksisterende applikationer.

Det er blevet rapporteret, at der er problemer med at uploade png-billeder som baggrunde i spil, men jeg har ikke kunnet reproducere det. Tag meget gerne kontakt til mig hvis det fortsat er et problem og vedhæft det billede, der ikke virker.

Generelt

 • Det er nu muligt at anbefale et spil ved at klikke på "Anbefal" linket i bunden af spilbeskrivelsen. På sigt vil der også komme andre måder at give respons på spil f.eks. kommentarer.

  Anbefal spil
 • Understøt at vise at der er tilknyttet flere medietyper til et spørgsmål eller svar i redigeringsvinduet.

  Flere medietype ikoner i editor
 • Ret fejl hvor eksisterende tekst i redigeringsvinduet nogle gange blev nulstillet, når der blev valgt et billede til upload.

Gulvtastatur

 • Tilføj +, -, % og * knapper til det nummeriske tastatur og understøt udtryk. Hvis svaret er 21 vil 3*7, 20+1, 19+2, 42%2 osv. nu blive accepteret som gyldige svar.

  Numerisk gulvtastatur


19/08/11

Opstartskursus på Veng Fællesskole

Den 10.8 blev det første kursus i det interaktive gulv afholdt på Veng Fællesskole. Her blev personale fra Veng Fællesskole introduceret for gulvet. Præsentationen foregik i gulvhøjde - dvs. præsentationen blev foretaget gennem gulvets software. Herefter kastede kursisterne sig over selv at udarbejde små forløb i softwaren. Mange gode ideer blev udvekslet under kurset, der var præget af både godt humør og fagligt engagement.

Opstartskurus

Kurset blev afholdt som en del af projektet ”Hop & Lær”, der vil styrke elevernes muligheder for at inddrage kroppen i undervisningen ud fra tankerne bag læringsstile og de mange intelligenser. Der skal udvikles pædagogisk software til interaktive applikationer, der kan understøtte den kinæstetiske læring. Eleverne skal kunne interagere med softwaren ved at hoppe, berøre eller på andre måder kropslig interagere med det projekterede billede.
”Hop & lær” vil arbejde på at få udarbejdet templates, der kan anvendes fra dag 1. Disse templates skal være meget lette for den enkelte lærer at bearbejde til egen undervisning. Disse templates vil blive lagt frit tilgængeligt på nettet, således at alle kan hente disse.

Læs mere på http://hopoglær.dk.


28/07/11

2.7.14

Så er der ny version af Vidensbrønd softwaren. Denne version indeholder en række fejlrettelser og forbedringer til de eksisterende applikationer.

Generelt

 • Ved upload af billeder til spørgsmål og svar indsættes billedets filnavn nu automatisk, hvis der ikke er skrevet en anden tekst.

Gulvtastatur

 • Genindfør mellemrumstasten.
 • Fjern rigtigt/forkert ikon ved nyt spørgsmål.

iPresenter

 • Slå forsinkelse på knapper fra på SMARTBoard og PC platforme.
 • Mulighed for at uploade flere billeder ad gangen.

Mapper

 • Mulighed for at lave rene tekstfelter på baggrunden.
 • Ret fejl i applikationens lydafvikling.

Vendespil

 • SMARTBoard understøttelse.


31/05/11

Installation på Veng Fællesskole og Programdatateket

Forrige uge bød på en nye Vidensbrønd installationer på Veng Fællesskole i nærheden af Skanderborg og hos Programdatateket i Skive.

Veng Fællesskole

Installationerne er en del af en samarbejdsaftale imellem Alexandra Instituttet og Programdatateket, hvor Programdatateket får adgang til at lave nye applikationer til gulvet vha. Vidensbrøndens udviklingskit.


16/05/11

2.7.13

Generelt

 • Ret en fejl der opstod med at køre softwaren på 64-bit systemer.

Gulvtastatur

 • Der vises nu et rigtigt og forkert ikon ved besvarelse af spørgsmål.
 • Ret en fejl der opstod, hvis der blev trykket flere gange på returtasten.
 • Lås tekstfelt så der ikke kan skrives i det, når et spørgsmål er besvaret.

Stepstone

 • Flyt fokus tilbage til tekstfelt når der oprettes en ny svarmulighed til et spørgsmål.

Vendespil

 • Vis fejlbeskeder i indlæsningsskærm hvis der opstår fejl.
 • Bedre markering af om en brik er valgt.
 • En overraskelse mere.


19/04/11

2.7.12

Generelt

 • Rettelse af et par regnefejl i forbindelse med den nye objekttracking.

Mapper

 • Understøttelse af applikationen på PC/SMARTBoard. Alle brikker bliver automatisk roteret i forhold til den platform, spillet kører på.
 • Brikker bliver nu automatisk flyttet længere ind mod midten, hvis de forstørres udover skærmens dimensioner.
 • Kontroller på YouTube videoer bliver ikke længere fejlaktiveret, hvilket gør det nemmere at starte/stoppe og trække videoer rundt.
 • Når der ikke er nogen på gulvet, og cursoren animerer tilbage mod midten, bliver klip ikke længere aktiveret på vejen.
 • Ret en fejl hvor Google Maps ikke blev indlæst rigtigt ved nyt spil.
 • Ret en gemmefejl.

Gitte Molbaek fra Møllevangsskolen har været i gang med at lave læringsspil i Mapper til brug i undervisningen. F.eks. dette spil om Australien hvor du kan se fotos og videoer af store byer og områder i Australien. Du kan høre Australiens nationalmelodi, høre musik på didgerido, høre australsk dialekt og du kan se en lille video om Australiens historie. Spillet er delt på internettet og kan findes i Vidensbrønden softwaren under "Nyeste spil".

Australien
Screenshot fra spillet (Klik for at forstørre)


13/04/11

2.7.11

Generelt

 • Ny forbedret tracking der bl.a. giver mulighed for genkendelse af objekter og dermed giver adgang til Stepstone og Vendespil på loftbaserede gulve. For at benytte den nye tracking skal der installeres en ny version af trackingsoftwaren plus kameraet skal rekalibreres. De objekter der skal trackes skal helst være sorte.
 • Mulighed for at kalibrere projektion og kantarealer grafisk under indstillinger.
 • Eksperimentel understøttelse af at indlejre Google Earth direkte i programmet. Er tilgængelig under "Funktioner > Google Earth". Bemærk Google Earth skal være installeret.
 • Smårettelser til systembakke ikonet og den globale genvej.

iFloorQuest

 • Understøttelse af ny tracking så man træder inde i projektionen på svaret fremfor at vælge med en pil.

Gulvtastatur

 • Understøttelse af ny tracking så man træder i projektionen på bogstavet fremfor at vælge med en pil.
 • Sæt tiden det kræver at trykke på en tast ned.
 • Lav kortere pause imellem spørgsmål.
 • Vis simpel afslutningsskærm med antal rigtige svar.
 • Ret fejl hvor to tryk på returknappen sprang spørgsmål over.

Mapper

 • Ret en fejl med at gemme spil


08/04/11

2.7.10

Generelt

 • Understøttelse af forløb som er muligheden for at knytte spil i forskellige applikationer sammen til en større helhed.

  Man kunne f.eks. vise en YouTube video med iPresenter applikationen og efterfølgende teste elevernes viden med et iFloorQuest spil.

  Det er som i spil muligt at knytte forløb til fag og klassetrin samt dele og søge som med almindelig spil.

  Nedenfor ses dialogen som bruges til at oprette et forløb og knytte spil dertil. Forløb oprettes som almindelige spil med at klikke "Opret spil" under "Genveje".

  Forløb
  Klik for at forstørre

 • Redesignet systemmenu der giver adgang til de nye indholdssektioner og søgning.

  System menu
  Klik for at forstørre

 • Redesignet menu ved oprettelse af nyt spil. Der vises nu en kort beskrivelse af, hvad de enkelte applikationer kan bruges til. Derudover er der nu også et link til at åbne manualen i en browser.

  Opret spil
  Klik for at forstørre


05/04/11

2.7.9

Generelt

 • Den global genvej CTRL+ALT+V vil nu åbne spilvælger eller systemmenu, hvis softwaren allerede kører
 • Bedre validering af YouTube links
 • Bedre håndtering ved tab af netforbindelse
 • Ret fejl med at starte spil på gulv
 • Første spadestik til at implementere forløb (af spil) er taget
 • Understøttelse for at vælge den nye trackingsoftware ATrack, som er under udvikling.

Gulvtastatur

 • Ret fejl hvor billeder ikke blev vist på PC udgaven af programmet

iPresenter

 • Mulighed for at vise YouTube videoer
 • Mulighed for at skifte rækkefølgen på billeder/videoer

Mapper

 • Ny mulighed "Zoom brik til næste brik aktiveres" der giver mulighed for at holde en brik aktiveret indtil næste brik vælges på gulvet. Nyttigt til f.eks. videoer.
 • Integration med iPresenter på SMARTBoard. Når et klip vælges på gulvet vises det på det tilknyttede SMARTBoard.
 • Ret en fejl hvor baggrundsbillede ikke blev indlæst.

Stepstone

 • Rigtige svar på spørgsmål vises nu ved evaluering (idé fra Gitte på Møllevangsskolen)
 • Ret fejl ved opstart på SMARTBoard udgaven af programmet


01/04/11

Version 2.7.8

Generelt

 • Ny mulighed for at sende kommandoer til en brønd fra serveren. Dette giver f.eks. mulighed for at starte spil fra en PC eller mobil enhed.
 • Ny genvej til at åbne indstillinger CTRL+I.
 • Ny mulighed for at starte et spil i spilvælgeren på et gulv. Tilgængelig under "Funktioner" > "Start på gulv" eller med genvej CTRL+G.
 • Skift den global genvej til at starte Vidensbrønden til CTRL+ALT+V, da der er problemer med at sætte den gamle genvej for knapper på Logitech tastaturer.
 • Ret fejl hvor spørgsmål forsvandt, når man redigerede et spil. Fejlen opstod bl.a. i iFloorQuest, hvis man ikke havde angivet en tekst men kun billede eller lyd i spørgsmålsfeltet. Tak til Peter og Gitte for hjælpen.
 • Statusbaren skjules nu som standard i nye installationer.

Gulvtastatur

 • "Forkert svar medfører næste spørgsmål" er nu valgt som standard i nye spil.

Mapper

 • Ret fejl hvor det ikke var muligt at placere brikker.