Nyheder

19/08/11

Opstartskursus på Veng Fællesskole

Den 10.8 blev det første kursus i det interaktive gulv afholdt på Veng Fællesskole. Her blev personale fra Veng Fællesskole introduceret for gulvet. Præsentationen foregik i gulvhøjde - dvs. præsentationen blev foretaget gennem gulvets software. Herefter kastede kursisterne sig over selv at udarbejde små forløb i softwaren. Mange gode ideer blev udvekslet under kurset, der var præget af både godt humør og fagligt engagement.

Opstartskurus

Kurset blev afholdt som en del af projektet ”Hop & Lær”, der vil styrke elevernes muligheder for at inddrage kroppen i undervisningen ud fra tankerne bag læringsstile og de mange intelligenser. Der skal udvikles pædagogisk software til interaktive applikationer, der kan understøtte den kinæstetiske læring. Eleverne skal kunne interagere med softwaren ved at hoppe, berøre eller på andre måder kropslig interagere med det projekterede billede.
”Hop & lær” vil arbejde på at få udarbejdet templates, der kan anvendes fra dag 1. Disse templates skal være meget lette for den enkelte lærer at bearbejde til egen undervisning. Disse templates vil blive lagt frit tilgængeligt på nettet, således at alle kan hente disse.

Læs mere på http://hopoglær.dk.