Nyheder

16/05/11

2.7.13

Generelt

  • Ret en fejl der opstod med at køre softwaren på 64-bit systemer.

Gulvtastatur

  • Der vises nu et rigtigt og forkert ikon ved besvarelse af spørgsmål.
  • Ret en fejl der opstod, hvis der blev trykket flere gange på returtasten.
  • Lås tekstfelt så der ikke kan skrives i det, når et spørgsmål er besvaret.

Stepstone

  • Flyt fokus tilbage til tekstfelt når der oprettes en ny svarmulighed til et spørgsmål.

Vendespil

  • Vis fejlbeskeder i indlæsningsskærm hvis der opstår fejl.
  • Bedre markering af om en brik er valgt.
  • En overraskelse mere.