Nyheder

12/12/17

WizeFloor som redskab til at tackle demens

WizeFloor SOSU

Demente er især udfordret i at huske ting og genkende deres daglige rutiner i hverdagen. Det kan bl.a. puslespil på WizeFloor være med til at modvirke. Gennem puslespillene lærer de demente at danne sig et pejlemærke på billedet. Pejlemærket kan fx være en blomst nederst i venstre hjørne, og så ved den demente, hvor han eller hun skal starte.

Pejlemærker kan også bruges i hverdagen - fx hvis den demente skal lære en ny rute i byen, så skal han eller hun starte med at danne et pejlemærke i begyndelsen af ruten og derefter et nyt pejlemærke for til sidst at ende ved rutens endestation.

Det er netop baggrunden for, at WizeFloor indgår i undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens. Underviserne og eleverne bruger WizeFloor i undervisningen både for at styrke de demente og for at klæde studerende og dermed det kommende personale inden for plejesektoren på til at arbejde med demente. Især eleverne er gode til at bygge spil og læringsaktiviteter, fortæller Per Nordby Jensen, IKT- og læringsansvarlig på skolen.

Social- og Sundhedsskolen har de sidste tre år et WizeFloor i hver afdeling. Skolen, der har til formål at uddanne medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet samt det pædagogiske område, bruger især WizeFloor i undervisning inden for fysiologi, anatomi og faglige emner som demens og sygepleje.

Undervisere og elever bygger selv de spil, der skal indgå i undervisningen gennem WizeFloor-app’en.

Quote”Når vi laver spil til fx emnet demens, er det undervisning i demens til eleverne. I spillene skal eleverne for eksempel spotte tidlige tegn på demens. Men eleverne kan også få til opgave at bygge et spil til demente borgere, hvor de skal have fokus på, at demente skal træne deres hukommelse, koncentration, overblik og opmærksomhed.” forklarer Per Nordby Jensen.

Social- og sundhedsskolen er i fuld gang med at opbygge en ny læringsportal, der skal rumme alle de undervisningsforløb, som skolen udbyder, og her er WizeFloor også tænkt med.

IT er et lærerigt redskab

Social- og sundhedsskolen er fyldt med teknologi målrettet læring. Teknologien tilbyder eleverne mange nye spændende måder at lære på. Brobygger-eleverne fra folkeskolerne, der kommer for at snuse til erhvervsskolen, er glade for det interaktive gulv.

Quote”Teknologien understøtter differentieret undervisning og virker motiverende for mange elever. Skolen bruger også WizeFloor med fokus på læring i bevægelse”, fortæller Per Nordby Jensen.

WizeFloor SOSU