Nyheder

25/02/16

WizeFloor Premium version 1.0

Det er med stor fornøjelse, at vi nu udgiver de første Premium apps til alle Premium-abonnenter.

Pakken indeholder to Premium apps, der henholdsvis hedder ”Bomb the Pirate” og ”Jewel Packer”. Begge spil handler om at lære matematik på en sjov og engagerende måde. De to apps er udviklet i samarbejde med den danske matematikforfatter Pernille Pind og spilvirksomheden GameCraft.

BOMB THE PIRATE

Appen ”Bomb the Pirate” er et matematikspil for børn mellem 5 og 12 år. Spillet går ud på, at deltagerne skal placere sig selv korrekt på en tallinje, koordinere med de andre spillere, affyre en kanon og ramme et sørøverskib havnen.

Konceptet er en videreudvikling af et værktøj kaldet den tomme talrække (eller åbne talrække). Værktøjet blev oprindeligt udtænkt som et visuelt værktøj til at vise og dele elevers strategiske tænkning, når de skal lære om addition og subtraktion. Børnene kan bruge værktøjet til at vise deres ”hoppestrategi” – for eksempel et hop fremad langs linjen for at lægge til og et hop baglæns langs linjen for at trække fra. Værktøjet kan dog også bruges i forbindelse med andre matematikopgaver, hvor børnene skal udvikle deres talsans, som for eksempel brøker, procenter og decimaltal. Børnene lærer ved hjælp af synet og kroppen, hvordan tal hænger sammen og får dermed deres matematiske og rumlige intelligens stimuleret.

Bomb the Pirate

I ”Bomb the Pirate” vises to talrækker på gulvet som x- og y-akser. Rækkerne indeholder forskellige opgaver. På den ene side kan opgaven for eksempel gå ud på at markere 1/3 af linjen mellem tallene 3 og 12 (hvor 3 og 12 vises i hver ende af linjen). På den anden side skal deltagerne markere 25% af linjen mellem 2 og 10. Nu skal børnene så regne ud, hvad det korrekte svar er og placere sig selv på linjen, hvor de mener hhv. tallene 6 og 4 er. De afstemmer deres svar med de andre deltagere, og når de er enige om, hvor de skal stå, affyres en kanon. Når skuddet har lydt, dukker der et sørøverskib op i havnen, og hvis koordinaterne er korrekte, bliver skibet bombet med en kanonkugle. I modsat fald ryger kanonkuglen i havet, og skibet sejler væk. Så skal børnene regne nye placeringer ud, før de gør et nyt forsøg.

Der kan laves nye spørgsmål ved hjælp af et redigeringsværktøj, hvor man kan oprette start- og slutpunkter, opgaver, antal runder osv. På den måde kan sværhedsgraden i spillene varieres. Andre opgaver kan f.eks. handle om decimaler eller negative tal.

Jewel Packer

Appen ”Jewel Packer” er et matematikspil for børn mellem 5 og 12 år. Målet med spillet er, at børnene gennem kropsbevægelse og rytme skal få en forståelse for relationen mellem tal. Deltagerne skal trampe en korrekt rytme for at læsse diamanter op i nummererede minevogne i en juvelmine. Konceptet har hentet inspiration i en triptæller, hvor man kan se, hvor hurtigt tallene for tiere skifter i forhold til hundreder osv.

I ”Jewel Packer” skal op til fire børn ad gangen finde en fælles rytme gennem forskellige opgaver. Tiden (eller den tilbagelagte strækning) vises som en række af minevogne med numre på – f.eks. 30 vogne med numrene 1 – 30. De fire børn har hver sin enhed at holde styr på (vist som en kiste med juveler). Hver enhed repræsenterer en multiplikationstabel (eller tallene på en triptæller). Hvis børnene f.eks. skal øve tre-tabellen, og enhederne er 1, 2, 3 og 4, kan scenariet se således ud: Barnet som har kisten med ”1” skal trampe, når alle vognene kører forbi. Barnet som har ”2” skal trampe, når alle vognene med lige numre kører forbi. Og barnet med ”3” skal trampe på 3, 6, 9, 12 osv. Ved hvert tramp læsses en juvel op i vognen, og der afspilles en lyd. Denne øvelse skaber en rytme, som kan opleves og føles. Runden slutter, når alle vognene er kørt forbi. Det er dog også muligt at sætte vognene på pause under legen ved at trykke på Pause-knappen.

Jewel Packer

Hvis det lykkes børnene at læsse vognene korrekt, stemmer lydene (og numrene på vognene lyser grønt). Hvis vognene derimod ikke er pakket korrekt – for eksempel med alle fire slags juveler i vogn 10 i stedet for bare 1 og 2, så lyser numrene på vognene rødt, og der høres en eksplosion på skinnerne. Ved afslutningen af hver runde – eller når der trykkes på pause, vises en oversigt over vognene, så børnene og læreren kan se resultatet (eller hvor langt de er nået) og diskutere, hvad der gik galt (eller hvordan det er gået indtil nu, og hvad der kan forbedres). Der gives point for korrekt læssede vogne.

Opgaverne oprettes i et redigeringsværktøj, hvor spillets leder bestemmer, hvad der skal stå på hver kasse, antal vogne (mellem tallene x og y), vognenes fart og forholdet mellem numrene på vognene (f.eks. kun tiere eller lige numre). Man kan dermed lave spil med forskellig sværhedsgrad.

HVAD ER ET PREMIUM-ABONNEMENT?

Premium er et nyt abonnementstilbud, som er et tillæg til basisabonnementet. Med et Premium-abonnement får du en række ekstra fordele:

  • Adgang til nye Premium apps og funktionalitet
  • Tidlig adgang til nye apps, som vil blive vist i Basisabonnementet
  • Mere serverplads til lagring af tiles

Hvis du vil vide mere, så kontakt til lokale forhandler for flere oplysninger.

INSTALLATION

Hvis du allerede har et Premium-abonnement, så hold øje med ”Update Available”-knappen på din gulvmenu. Klik på knappen og følg instrukserne. Vær venligst opmærksom på, at du først skal have installeret den seneste WizeFloor Windows software.