erfaringer

Gennem årene har vi fået rigtig gode erfaringer med brug af WizeFloor på skoler og daginstitutioner. I det følgende kan du læse om nogle af de vigtigste resultater.

oprette spil og øvelser

Skolerne har eksperimenteret med at skabe forskellige læringsscenarier, hvor mindre grupper af elever udarbejder læringsaktiviteter for yngre elever og derigennem laver projektbaserede aktiviteter for forskellige aldersgrupper.

På en skole producerede 5-klasses-elever hukommelsesspil rettet mod børnehaveklassebørn. Øvelsen bestod i at kombinere små bogstaver med store bogstaver samt at kombinere fotos med breve. Observationer viste, at 5-klasses eleverne var meget fokuserede og engagerede i at søge efter velegnede fotos. Derudover diskuterede de, om spillene var for lette eller svære for de yngre elever.

Location
Editing

en fælles læringsoplevelse

I et andet eksempel fungerede 5-klasses eleverne som lærere, som skulle guide elever fra børnehaveklasserne i at producere læringsspil. Dette læringsscenarie var velstruktureret og indholdet var udarbejdet på forhånd. Efter at have lavet læringsspillene, afprøvede 5-klasses eleverne dem på WizeFloor, og herefter blev fejl og kombinationer i hukommelsesspillene rettet og diskuteret. På denne måde bidrager børnene til en fælles læringsoplevelse.

Erfaringerne har vist at både ældre og yngre elever har udbytte af dette samarbejde, hvor der skabes fælles engagement. Spilskaberne påtager sig ansvaret for at gøre indholdet relevant og for at vejlede de yngre børn, når de udfører spillene. De yngre motiveres i høj grad af, at de ældre elever har en vejledende rolle.

Placering

Det er ikke tanken med WizeFloor, at det skal installeres i alle klasseværelser. Den mest velegnede placering er i et fællesområde, på skolebiblioteket eller i et rum specielt indrettet til formålet. Det er vigtigt, at det placeres tæt på klasseværelserne og der, hvor børnene færdes. Ellers kan det let blive glemt eller være for upraktisk at bruge i en travl hverdag.

Noget andet, man kan overveje, er udsmykningen af rummet. Brug af sækkestole, farver på væggene og en slags afskærmning rundt om gulvet kan have stor indvirkning på brugen af gulvet.